Smeštaj u gradu

Rtina, Zadarska regija

Za ovo primorsko mestašce slikovito se kaže da se smestilo na mestu gde Velebit iz mora dotiče nebo – i zaista je tako. Rtina je na zatalasanom terenu sa nadmorskom visinom od oko 50 metara iznad nivoa mora, mada ima kuća koje se nalaze i na samoj morskoj obali. Kroz ovo mesto prolazi i veoma važan put koji izlazi na obližnji Paški most, koji povezuje kopno sa ostrvom Pag.

Pročitajte više - RtinaRent-A-Car - RtinaIzleti/Ekskurzije - RtinaSmeštaji - Rtina